• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

 

 

شرح وظایف  مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ( خانم دکتر فاطمه احمدی)

-       برنامه ریزی ، راهبری و مدیریت طرح ها ، برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، قرآنی ، دینی ،سیاسی  و اجتماعی دانشگاه

-       برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی

-       برنامه ریزی ، سازمان دهی و زمینه سازی  اجرای فعالیت های قرآنی – دینی

-       برنامه ریزی ، سازمان دهی  ونظارت بر امور نشریات دانشجویی دانشگاه

-       ایجاد  هماهنگی ، انسجام و همکاری لازم  میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

-       مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور

-       تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت  در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم

-       اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو ،نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی ، فرهنگی  و اعتقادی

-       نظارت بر برگزاری جشنواره های دانشجویی در سطح دانشگاهی و ملی و برنامه ریزی جهت تشکیل شوراها و کمیته های دانشجویی

-       جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی ، سیاسی  و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط

-       حمایت از راه اندازی و چاپ  نشریات علمی دانشجویی مربوط به انجمن های علمی

-       تهیه و ارائه گزارش های مستمر از فعالیت های انجام یافته  به مقام مافوق  و مراجع ذی صلاح

-       ساماندهی و نظارت بر امور نشریات دانشجویی

-       انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق