• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

فعالیت های اداره تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه لرستان

بی تردید یکی از مهمترین پیشران های حوزه فرهنگی ،اجتماعی سیاسی دانشگاه، تشکل‌های دانشگاهی است که نقش اساسی و ارزنده در تحولات فرهنگی و سیاسی در فضای عمومی دانشگاه ایفا می کند و پویایی و نشاط محیط دانشگاه منوط و معطوف به تحرک تشکل‌های آن دانشگاه است دانشگاه لرستان با توجه به گستردگی کمی و کیفی واجد ۵ تشکل فعال اساتیدی دانشجویی و کارمندی است که باعناوین سلایق گوناگون فعالیت می‌کنند و الحمدلله روز به روز به کمیت و کیفیت آنها افزوده می‌شود .اداره کل تشکلهای اسلامی دانشگاه ،نقش حمایتی ،هدایتی و نظارتی دارد .بر اساس آیین‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های  دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت نظارت دانشگاه با تاکید رئیس دانشگاه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه در قالب هیئت نظارت بر فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشگاه تشکیل و نسبت به فعالیت تشکل های مورد نظر نظارت می کند

هم اکنون در دانشگاه لرستان اتحادیه‌های دانشجویی ذیل فعال هستند:

1-تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه که در سال ۱۳۷۲ تشکیل شده است

2-جامعه اسلامی دانشجویان که در سال ۱۳۸۴ تشکیل شده است

3-انجمن اسلامی دانشجویان که در سال ۱۳۹۳ مجددا احیا شده است

البته در کنار تشکل های فوق ،هیئت رایـة العباس (ع)مربوط به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و شورای صنفی دانشجویی مربوط به معاونت دانشجویی ،فعال و در پیشبرد اهداف فرهنگی موثر و پویا می‌باشد به همراه تشکل های دانشجویی در حوزه اساتید نیز بسیج اساتید و سایر تشکل‌های اساتید فعال هستند

 از مهمترین وظیفه اداره کل تشکلهای اسلامی دانشگاه به شرح زیر است:

همراهی و مساعدت با تشکل های دانشگاهیان در جهت مشارکت فعال آنان در پیشبرد اهداف فرهنگی و سیاسی در جهت تحقق مصوبات اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

- برگزاری دوره های آموزشی در سطح گوناگون و در قالب های متعدد

- حمایت‌های مادی محتوایی  و فکری جهت گسترش فضای اخلاقی و معنوی و تربیتی در بین نسل جوان

- اهتمام به برگزاری مناسبت ایام الله های ۱۳ آبان ۱۶ آذر ۲۲ بهمن و غیره

- تهیه و تدوین جزوات و محصولات محتوایی هر تشکل

- تشکیل جلسات دیدار و گفتگو تشکلهای دانشجویی با مسئولین نظام اسلامی