• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف  رئیس اداره انجمن های علمی ( سیده زهرا رحیم زاده )

-       نظارت بر فعالیت ها و عملکرد انجمن های علمی دانشجویی

-       برگزاری انتخابات انجمن های علمی

-       برگزاری جلسات کمیته شورای حمایت و نظارت

-       جذب دانشجویان علاقمند و خلاق  و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

-       نهادینه کردن فعالیت های خودجوش و فعالیت های فوق برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو با نشاط  علمی در سطح دانشکده و دانشگاه

-       افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی گروهی و دسته جمعی

-       برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاه ها از طریق مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

-       بهره گیری ازتوان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی

-       شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده

-       برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی

-       رفع اختلافات بین اعضای شورای مرکزی انجمن ، دبیران و یا سایر دبیران انجمن های علمی

 

شرح وظایف  کارشناس نشریات دانشگاهی ( مهدی امید)

-       ‍‍پی گیری ، ساماندهی و بروز رسانی اطلاعات مورد نیاز از آرشیو نشریات دانشگاهی دانشگاه ، در سامانه جامع نشریات دانشگاهی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

-       پی گیری ، و هماهنگی اجرای طرح های و برنامه های مشترک در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان با هماهنگی رییس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی  دانشگاههای استان لرستان

-       هماهنگی ، نظارت  و تصویب کلیپ ، فیلم و عکس  برنامه های فرهنگی دانشگاه

-       پایش و ارزیابی فعالیت های فرهنگی دانشگاه همراه با  تدوین مدل برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هماهنگی مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

-       پیگیری وتدوین  گزارش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارسال به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه

-       تهیه و تدوین اخبار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هماهنگی مدیریت  حمایت  و پشتیبانی  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و درج  در سایت ها و پایگاههای اطلا ع رسانی دانشگاه و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

-       پی گیری صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه ، براساس دستورالعمل ها و ضوابط فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب

-       پی گیری برگزاری دوره های آموزشی روزنامه نگاری  ویژه دست اندرکاران انتشار نشریات دانشگاهی

-       پی گیری برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه براساس دستورالعمل و ضوابط ناظر بر فعالیت های نشریاتی دانشگاههای کشور

-       برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ، منطبق بر شیوه نامه برگزاری انتخابات مدیران مسوول دانشگاههای کشور مصوب معاونت فرهنگی و اجتماعی  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

-       ایجاد هماهنگی و ارتباط با دست اندر کاران نشریات دانشگاهی در جهت رشد و اعتلای فعالیت های نشریاتی دانشجویان دانشگاه

-       پی گیری شکایات از نشریات دانشگاهی  و طرح در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه با هماهنگی رییس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

-       هماهنگی و پی گیری جهت شرکت در جشنواره های نشریات کشوری و ارسال آثار دانشجویان به جشنواره های منطقه ای ، ملی و سراسری