• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

 

 

   دانلود : آیین_نامه_کانون_های_فرهنگی_دانشگاه_ها.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : آیین_نامه_تاسیس_انجمن_های_علمی.pdf           حجم فایل 1933 KB
   دانلود : آیین_نامه__ناظربرفعالیت_نشریات_دانشگاهی.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : آیین_نامه_تشکلهای_اسلامی_دانشگاهیان.pdf           حجم فایل 5297 KB