• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

فعالیت های اداره تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه لرستان

بی تردید یکی از مهمترین پیشران های حوزه فرهنگی ،اجتماعی سیاسی دانشگاه، تشکل‌های دانشگاهی است که نقش اساسی و ارزنده در تحولات فرهنگی و سیاسی در فضای عمومی دانشگاه ایفا می کند و پویایی و نشاط محیط دانشگاه منوط و معطوف به تحرک تشکل‌های آن دانشگاه است دانشگاه لرستان با توجه به گستردگی کمی و کیفی واجد ۵ تشکل فعال اساتیدی دانشجویی و کارمندی است که باعناوین سلایق گوناگون فعالیت می‌کنند و الحمدلله روز به روز به کمیت و کیفیت آنها افزوده می‌شود .اداره کل تشکلهای اسلامی دانشگاه ،نقش حمایتی ،هدایتی و نظارتی دارد .بر اساس آیین‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های  دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت نظارت دانشگاه با تاکید رئیس دانشگاه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه در قالب هیئت نظارت بر فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشگاه تشکیل و نسبت به فعالیت تشکل های مورد نظر نظارت می کند

هم اکنون در دانشگاه لرستان اتحادیه‌های دانشجویی ذیل فعال هستند:

1-تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه که در سال ۱۳۷۲ تشکیل شده است

2-جامعه اسلامی دانشجویان که در سال ۱۳۸۴ تشکیل شده است

3-انجمن اسلامی دانشجویان که در سال ۱۳۹۳ مجددا احیا شده است

البته در کنار تشکل های فوق ،هیئت رایـة العباس (ع)مربوط به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و شورای صنفی دانشجویی مربوط به معاونت دانشجویی ،فعال و در پیشبرد اهداف فرهنگی موثر و پویا می‌باشد به همراه تشکل های دانشجویی در حوزه اساتید نیز بسیج اساتید و سایر تشکل‌های اساتید فعال هستند

 از مهمترین وظیفه اداره کل تشکلهای اسلامی دانشگاه به شرح زیر است:

همراهی و مساعدت با تشکل های دانشگاهیان در جهت مشارکت فعال آنان در پیشبرد اهداف فرهنگی و سیاسی در جهت تحقق مصوبات اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

- برگزاری دوره های آموزشی در سطح گوناگون و در قالب های متعدد

- حمایت‌های مادی محتوایی  و فکری جهت گسترش فضای اخلاقی و معنوی و تربیتی در بین نسل جوان

- اهتمام به برگزاری مناسبت ایام الله های ۱۳ آبان ۱۶ آذر ۲۲ بهمن و غیره

- تهیه و تدوین جزوات و محصولات محتوایی هر تشکل

- تشکیل جلسات دیدار و گفتگو تشکلهای دانشجویی با مسئولین نظام اسلامی

فراخوان مقاله به مناسبت روز قدس

از تمام علاقه مندان دعوت می‌شود تا مقاله های خود را در قالب فایل وورد به دبیر خانه جشنواره ارسال نمایند.

همکاری شما باعث دلگرمی ما می‌باشد.