• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir


انجمن های علمی دانشجویی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان درتحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل میشوند و به فعالیت می پردازند.

انجمن های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است که در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی میتواند تشکیل گردد. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند میتوانند طبق ضوابط اقدام نمایند.

هدف از تشکیل انجمن های علمی دانشجویی عبارتند از:
۱- ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه
۲- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها
۳- حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش
۴- تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه
۵- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی


در حال حاضر دانشجویان علاقمند ازطریق انتخابات و با نظارت معاونت فرهنگی‏ اجتماعی از میان اعضاء با کسب اکثریت نسبی به عنوان شورای مرکزی انجمن  انتخاب و بر اساس شرح وظائف مندرج در دستور‎العمل اجرایی فعالیت علمی خود را آغاز می‎نمایند. که فعالیتهای علمی عبارتند از:

۱- برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی
۲- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانسها و مسابقات علمی ، همایشها، نمایشگاه ،نشست ها
۳- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلمهای علمی آموزشی
۴- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
۵- اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن
۶- حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیتهای علمی، فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویاندر دانشگاه لرستان 41 انجمن‏ علمی دانشجویی  در دانشکده های فنی و مهندسی ، ادبیات و علوم انسانی ، علوم پایه ، اقتصاد و علوم اداری ، دامپزشکی و کشاورزی با حمایت معاونت دانشجویی فرهنگی تشکیل و شروع به کارنمودند. در سال 94 به دلیل افزایش و گستردگی فعالیت انجمنهای علمی بخشی تحت عنوان اداره انجمنهای علمی دانشجویی در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف حمایت و ساماندهی به فعالیت انجمن‏های علمی تشکیل گردید.

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی :1/انجمن علمی دانشجویی تاریخ 2/ انجمن علمی دانشجویی روانشناسی 3/ انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات فارسی 4/انجمن علمی دانشجویی جغرافیا 5/ انجمن علمی دانشجویی حقوق 6/انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی 7/ انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات انگلیسی 8/ انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی9/انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی 10/ انجمن علمی دانشجویی فلسفه وکلام اسلامی 11/انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات عرب

دانشکده اقتصاد وامور اداری :1/انجمن علمی دانشجویی مدیریت 2/ انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

دانشکده فنی ومهندسی : 1/انجمن علمی دانشجویی رباتیک 2/انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر 3/انجمن علمی دانشجویی برق 4/ انجمن علمی دانشجویی معدن 5/انجمن علمی دانشجویی پلیمر 6/ انجمن علمی دانشجویی عمران 7/انجمن علمی دانشجویی شهر سازی 8/ انجمن علمی دانشجویی مکانیک

دانشکده دامپزشکی : 1/انجمن علمی دانشجویی علوم پایه دامپزشکی 2/ انجمن علمی دانشجویی علوم درمانگاهی دامپزشکی 3/ انجمن علمی دانشجویی پاتوبیولوژی دامپزشکی

دانشکده علوم پایه :1/انجمن علمی دانشجویی آمار 2/ انجمن علمی دانشجویی شیمی 3/ انجمن علمی دانشجویی فیزیک 4/ انجمن علمی دانشجویی نجوم 5/ انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی 6/ انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی 7/ انجمن علمی دانشجویی ریاضی وعلوم کامپیوتر

دانشکده کشاورزی :1/ انجمن علمی دانشجوی علوم دامی 2/ انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب 3/انجمن علمی دانشجویی گیاه  پزشکی 4/ انجمن علمی دانشجویی خاک شناسی 5/ انجمن علمی دانشجویی مرتع وآبخیز داری 6/ انجمن علمی دانشجویی جنگلداری 7/ انجمن علمی دانشجویی تولیدات گیاهی 8/ انجمن علمی دانشجویی زراعت واصلاح نباتات 9/ انجمن علمی دانشجویی شیلات 10/ انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

فعالیت های خانه نشریات دانشگاه لرستان 

به منظور ساماندهی ،هماهنگی وتقویت فعالیت نشریات دانشگاهی وارایه امکانات وخدمات به نشریات دانشگاهی ،خانه نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان ایجادشده است واعضای هیت علمی ،کارکنان ودانشجویان می توانند در محدوده دانشگاه وبا رعایت ضوابط ومقررات ،فعالیت نشریاتی ومطبوعاتی داشته باشند .

فعالیت های خانه نشریات :

اخذ مجوزفعالیت بیش از90 عنوان نشریه دانشجویی در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی ،صنفی و.... فعالیت تعداد60 عنوان نشریه دانشجویی فعال در قالب هفته نامه ،ماهنامه ،گاهنامه درموضوعات علمی تخصصی،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،صنفی و...دردانشگاه .

برگزاری کارگاه آموزشی نشریات و ارایه آموزش های مکتوب ،مجازی (صوتی - چندرسانه ای (مولتی مدیا )ازطریق دعوت از استادان روزنامه نگاران جزوات آموزشی،نرم افزارها وفیلم های آموزشی .

- راه اندازی کتاب خانه تخصصی روزنامه نگاری ونشریاتی

- تهیه ارشیو وکتابچه نشریات دانشگاه

- برگزاری جلسات نقدوآسیب شناسی نشریات دانشگاه

- برگزاری نمایشگاه نشریات دانشجویی

- برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

- همکاری مشترک بانهاد های وادارات استان درزمینه انتشار نشریات تخصصی ،(برای مثال فصلنامه تخصصی {ایدوکا} ایدپردازی در کارآفرینی ،با همکاری بنیاد نخبگان استان لرستان .

- تربیت تعداد زیادی از دانشجویان به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار ومعرفی جذب درمطبوعات وخبرگزاری های حرفه ای محلی وسراسری

- کسب رتبه های برتر متعددی در جشواره های نشریات دانشجویی منطقه ای ،ملی وسراسری